Chuyến tàu đẹp nhất thế giới Kandy tới Ella, Sri Lanka: NHẢY BUNG NỬA NGƯỜI ra khỏi tàu để chụp hình

Chuyến tàu đẹp nhất thế giới Kandy tới Ella, Sri Lanka: NHẢY BUNG NỬA NGƯỜI ra khỏi tàu để chụp hình

Toàn bộ video về Đảo ngọc Phật quốc Sri Lanka

#srilanka
#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *