Di sản thế giới Anuradhapura, Sri Lanka #6: Trên đỉnh núi Phật 23 thế kỷ, Cổ thụ khổng lồ, Rừng dơi

Di sản thế giới Anuradhapura, Sri Lanka #6: Trên đỉnh núi Phật Mihintale 23 thế kỷ, Cổ thụ khổng lồ, Rừng dơi


Đón xem Video hấp dẫn ngày mai 22.5
Linh thiêng cội Bồ Đề gần 2,300 năm tuổi ở Anadhapura, Đại bảo tháp chứa xá lợi Phật, Sri Lanka du ký #7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *