Hoa kiểng: Độc lạ như Hoa mai đỏ, lại như hoa phượng tạo thành vòm rất đẹp

Hoa kiểng: Như Hoa mai đỏ, lại như hoa phượng tạo thành vòm rất đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *