Malaysia du ký: Lên Tháp đôi Petronas cao nhất thế giới – Quán mì gà 95 năm rất ngon ở Kuala Lumpur

Malaysia du ký #2: Lên Tháp đôi Petronas cao nhất thế giới – Quán mì gà 95 năm rất ngon ở Kuala Lumpur

Video:

Toàn bộ Video Malaysia du ký:

#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *