Malaysia Kuala Lumpur: Khu ẩm thực Sungei Wang, VƯỜN CHIM nuôi thả LỚN NHẤT THẾ GIỚI, Miếu Thiên Hậu

Malaysia Kuala Lumpur: Khu ẩm thực Sungei Wang, Vườn chim nuôi thả LỚN NHẤT THẾ GIỚI, Miếu Thiên Hậu

Toàn bộ video Du lịch Singapore:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *