Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại đất Phật Sri Lanka: Câu chuyện thú vị về Thiền viện Trúc Lâm Kandy

Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại đất Phật Sri Lanka: Câu chuyện thú vị về Thiền viện Trúc Lâm Kandy

#srilanka
#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *