Ngôi nhà độc đáo với sắc đen bên ngoài và nội thất trắng bên trong

Ngôi nhà hiện đại với những nét kiến trúc độc đáo này chính là một tác phẩm của A-cero. Sắc đen bóng bẩy bao trùm toàn bộ ngôi nhà đã làm nổi bật nội thất trắng tinh tươm cùng hồ bơi xanh ngắt.

fe175ce62b12be1dc636dc2deb975f7b Ngôi nhà độc đáo với sắc đen bên ngoài và nội thất trắng bên trong

7ea82fd47c7c1a66d6c8637c9567b6cf Ngôi nhà độc đáo với sắc đen bên ngoài và nội thất trắng bên trong

37d88fe27cc2afd8fdeb2a56d45931d2 Ngôi nhà độc đáo với sắc đen bên ngoài và nội thất trắng bên trong

63e9a8c09577e9b432ca0112cb21f0a9 Ngôi nhà độc đáo với sắc đen bên ngoài và nội thất trắng bên trong

35318c795a44883ab371a45d3c9a4101 Ngôi nhà độc đáo với sắc đen bên ngoài và nội thất trắng bên trong

fe5cf226a96a79dba5548cba9d3e939c Ngôi nhà độc đáo với sắc đen bên ngoài và nội thất trắng bên trong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *