Phật quốc Sri Lanka: Chợ Kandy đầy âm thanh sắc màu, vui tươi nhộn nhịp, vô số trái cây, cá biển

Phật quốc Sri Lanka: Chợ Kandy đầy âm thanh sắc màu, vui tươi nhộn nhịp, vô số trái cây, cá biển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *