Rất ngon ĐẶC SẢN mùa mưa CHÁO NẤM MỐI, GỎI GÀ TRE MĂNG CỤT Sài Gòn: Quán BBQ11, quận 8, Ăn rồi thèm!

Rất ngon ĐẶC SẢN CHÁO NẤM MỐI, GỎI GÀ TRE MĂNG CỤT Sài Gòn: Quán BBQ11, quận 8, Ăn rồi thèm!

Hẻm 251 Dương Bá Trạc quận 8
3 giờ chiều tới 10 giờ tối

Hơn 1,000 video về Ẩm thực Sài Gòn, Chợ Lớn
Video –

1/ Toàn bộ video Malaysia du ký:

2/ Thái Lan du ký

3/ Lào du ký

4/ Sri Lanka du ký

5/ Campuchia du ký

6/ Du lịch Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *