Sài Gòn 14.4: Sáng tới chiều Trời u ám nhưng mát mẻ, Tôn Đức Thắng q.1 tới Ngã Tư Hàng Xanh

Sài Gòn 14.4: Sáng tới chiều Trời u ám nhưng mát mẻ, Tôn Đức Thắng q.1 tới Ngã Tư Hàng Xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *