Sài Gòn 29.6: MƯA TỐI TRỜI TỐI ĐẤT, nhiều con đường và quốc lộ ngập mênh mông

Sài Gòn 29.6: MƯA TỐI TRỜI TỐI ĐẤT, nhiều con đường và quốc lộ ngập mênh mông

Sài Gòn 29.6: MƯA TỐI TRỜI TỐI ĐẤT, nhiều con đường và quốc lộ ngập mênh mông

Sài Gòn 29.6: MƯA TỐI TRỜI TỐI ĐẤT, nhiều con đường và quốc lộ ngập mênh mông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *