Sài Gòn: BÁNH CANH ĐÙI GÀ, TÔM LỚN gửi Ông Bà sống neo đơn ở Tịnh xá Ngọc Quang quận 8

Sài Gòn: BÁNH CANH ĐÙI GÀ, TÔM LỚN gửi Ông Bà sống neo đơn ở Tịnh xá Ngọc Quang quận 8

Cảm ơn gia đình bố Thảo, a dí ở Xóm Đất quận 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *