Sài Gòn, chợ Bàu Sen quận 5: Vô số chè bánh trái cây rau tươi, Bánh khọt nhìn là thèm, Cười nói suốt

Sài Gòn, chợ Bàu Sen quận 5: Vô số chè bánh trái cây rau tươi, Bánh khọt nhìn là thèm, Cười nói suốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *