Sài Gòn: Cơm tấm Long Xuyên sườn bì chả thơm ngon, Nước mắm kẹo đậm đà, Ớt rất cay

Sài Gòn: Cơm tấm Long Xuyên sườn bì chả thơm ngon, Nước mắm kẹo đậm đà, Ớt rất cay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *