Sài Gòn: CƠM TẤM sườn bì chả khói nghi ngút góc đường Nhật Tảo q.10 – Quán Cafe trắng tinh khôi

Sài Gòn: CƠM TẤM sườn bì chả khói nghi ngút góc đường Nhật Tảo q.10 – Quán Cafe trắng tinh khôi

Cơm tấm Bé Bự
221 Nhật Tảo quận 10
6 giờ sáng tới khoảng 12 giờ trưa

#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *