Sài Gòn đón cơn MƯA VÀNG, mịt mù khu chợ Bến Thành, giải nhiệt những ngày nắng cháy da người, 24.4

Sài Gòn đón cơn MƯA VÀNG, mịt mù khu chợ Bến Thành, giải nhiệt những ngày nắng cháy da người, 24.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *