Sài Gòn: Đông nghẹt Thơm ngon HỦ TIẾU SA TẾ NAI và Hủ tiếu mì thập cẩm Cường Phát mì gia q.Bình Tân

Sài Gòn: Đông nghẹt Thơm ngon HỦ TIẾU SA TẾ NAI và Hủ tiếu mì thập cẩm Cường Phát mì gia q.Bình Tân

Cường Phát mì gia
Ở số 46 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân

Hơn 1,000 video về Ẩm thực Sài Gòn, Chợ Lớn
Video –

1/ Toàn bộ video Malaysia du ký:

2/ Thái Lan du ký

3/ Lào du ký

4/ Sri Lanka du ký

5/ Campuchia du ký

6/ Du lịch Singapore

#tungthanhlyvietnam

Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license.

Source:

Artist:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *