Sài Gòn: Hủ tiếu hải sản có MỰC TƯƠI RẤT NGON, Chả cua cắn rất đã gần đường Hòa Bình q.11/Đầm Sen

Sài Gòn: Hủ tiếu hải sản có MỰC TƯƠI RẤT NGON, Chả cua cắn rất đã gần đường Hòa Bình q.11/Đầm Sen

Địa chỉ: 2F Vườn Lài, quận Tân Phú
6 giờ 30 sáng tới 10 giờ tối

Hơn 1,000 video về Ẩm thực Sài Gòn, Chợ Lớn
Video –

1/ Toàn bộ video Malaysia du ký:

2/ Thái Lan du ký

3/ Lào du ký

4/ Sri Lanka du ký

5/ Campuchia du ký

6/ Du lịch Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *