Sài Gòn ngày đầu tiên giãn cách toàn thành phố vì Covid: Mới đây đã 2 năm!

Sài Gòn ngày đầu tiên giãn cách toàn thành phố vì Covid: Mới đây đã 2 năm!

Sài Gòn đã điểm 0 giờ ngày 9.7: Giãn cách toàn thành phố, Im phăng phắc
Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *