Sài Gòn: Ngon rẻ chỉ 30k Mì Quảng Duy Xuyên – Cafe học làm gốm chung cư Lý Tự Trọng quận 1

Sài Gòn: Ngon rẻ chỉ 30k Mì Quảng Duy Xuyên – Cafe học làm gốm chung cư quận 1

29/3 Đô Đốc Long, quận Tân Phú
6 giờ sáng tới 8 giờ tối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *