Sài Gòn, nhà hàng Hoài Phố quận 10: Thơm ngon Cơm gà Hội An, Thịt heo chấm mắm nêm đậm đà, Cao lầu

Sài Gòn, nhà hàng Hoài Phố quận 10: Thơm ngon Cơm gà Hội An, Thịt heo chấm mắm nêm đậm đà, Cao lầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *