Sài Gòn q.1: Thơm ngon BÁNH CUỐN 155, Nhân lớn cắn đã miệng – Cafe Trên Tầng Thượng q.3 như Đà Lạt

Sài Gòn q.1: Thơm ngon BÁNH CUỐN 155, Nhân lớn cắn đã miệng – Cafe Trên Tầng Thượng q.3 như Đà Lạt

Bánh cuốn 155 Nguyễn Thị Minh Khai quận 1

Cafe Trên Tầng Thượng: 540/19 Cách Mạng Tháng Tám quận 3. Mở cửa 7 giờ sáng tới 11 giờ tối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *