Sài Gòn q.8: Hủ tiếu huyết vịt mala Đài Loan có thịt bò ngon, huyết mềm dẻo cắn đã – Cafe vườn đẹp

Sài Gòn q.8: Hủ tiếu huyết vịt mala Đài Loan có thịt bò ngon, huyết mềm dẻo cắn đã – Cafe vườn đẹp

55/1 Nguyễn Chế Nghĩa quận 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *