Sài Gòn quận 1: Bánh cuốn Tây Hồ THƠM LỪNG tinh dầu cà cuống, chả nem đều ngon, gần chợ Đa Kao

Sài Gòn quận 1: Bánh cuốn Tây Hồ THƠM LỪNG tinh dầu cà cuống, chả nem đều ngon, gần chợ Đa Kao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *