Sài Gòn quận 1: BÚN ĐẬU 46, ba rọi thơm béo, Đậu chiên ngon, Rất đông khách

Sài Gòn quận 1: BÚN ĐẬU 46, ba rọi thơm béo, Đậu chiên ngon, Rất đông khách

60 Cao Bá Nhạ quận 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *