Sài Gòn quận 11: Đông nghẹt Thơm ngon Trên 10 năm HỦ TIẾU DÊ Hòa Ký – Cafe bùng binh Phù Đổng T.V

Sài Gòn quận 11: Đông nghẹt Thơm ngon Trên 10 năm HỦ TIẾU DÊ Hòa Ký – Cafe bùng binh Phù Đổng T.V

Hủ tiếu dê Hòa Ký
156 Hàn Hải Nguyên quận 11
6 giờ sáng tới khoảng 8 giờ 30 sáng
Mùng 1 và 15 vẫn bán

Trên 1,000 video Ẩm thực Sài Gòn Chợ Lớn
Video:

#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *