Sài Gòn quận 6: Rất đông Thơm ngon MÌ SƯỜN, SỦI CẢO, HÁ CẢO Wong Wong – Tiền gửi Cô chú bán vé số

Sài Gòn quận 6: Rất đông Thơm ngon MÌ SƯỜN, SỦI CẢO, HÁ CẢO Wong Wong – Tiền gửi Cô chú bán vé số

Wong Wong dimsum
102 Văn Thân quận 6
6 giờ sáng tới khoảng 2 giờ chiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *