Sài Gòn: RẤT NGON Cháo đậu chị Hồng quận 8, Đậu bùi Cốt dừa béo 15k – MÙA TRÁI CÂY bòn bon măng cụt

Sài Gòn: RẤT NGON Cháo đậu chị Hồng quận 8, Đậu bùi Cốt dừa béo 15k – MÙA TRÁI CÂY bòn bon măng cụt

25 Tuy Lý Vương quận 8
8 giờ sáng tới 10 giờ tối
Chủ nhật nghỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *