Sài Gòn: RẤT THƠM NGON HỦ TIẾU XÀO hải sản, Mực xào Tứ Xuyên, Đậu hũ rang muối quận 1

Sài Gòn: RẤT THƠM NGON HỦ TIẾU XÀO hải sản, Mực xào Tứ Xuyên, Đậu hũ rang muối quận 1

Quán Hoàng Oai
168/82 Lê Thị Bạch Cát quận 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *