Sài Gòn: Rất thơm ngon MÌ XÀO HẢI SẢN, Há cảo, Súp cua người Hoa quận 11, quán Ly’s dimsum

Sài Gòn: Rất thơm ngon MÌ XÀO HẢI SẢN, Há cảo, Súp cua người Hoa quận 11, quán Ly’s dimsum

164 Tôn Thất Hiệp quận 11

Hơn 1,000 video về Ẩm thực Sài Gòn, Chợ Lớn
Video –

1/ Toàn bộ video Malaysia du ký:

2/ Thái Lan du ký

3/ Lào du ký

4/ Sri Lanka du ký

5/ Campuchia du ký

6/ Du lịch Singapore

#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *