Sài Gòn: Thơm lừng Nóng ngon BÁNH XÈO miền Tây gần chợ Xã Tây quận 5, cuốn rau chấm nước mắm ĐÃ LẮM

Sài Gòn: Thơm lừng Nóng ngon BÁNH XÈO miền Tây gần chợ Xã Tây quận 5, cuốn rau chấm nước mắm ĐÃ LẮM

99 Phù Đổng Thiên Vương quận 5
2 giờ chiều tới khoảng 7 giờ tối

#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *