Sài Gòn: Thơm ngon CƠM GÀ XỐI MỠ, Hủ tiếu hải sản xào áp chảo người Hoa quận 11, 50k no căng bụng

Sài Gòn: Thơm ngon CƠM GÀ XỐI MỠ, Hủ tiếu hải sản xào áp chảo người Hoa quận 11, 50k no căng bụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *