Sài Gòn: Trên 27 năm Phở Mai q.Tân Bình, Tái nạm gân đều ngon, Tô lớn 60k no căng bụng

Sài Gòn: Trên 27 năm Phở Mai q.Tân Bình, Tái nạm gân đều ngon, Tô lớn 60k no căng bụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *