Sài Gòn: Trên 40 năm BÚN GẠO CÁ TÔM người Hoa q.10, Nước lèo ngọt thanh, Hoành thánh cũng ngon luôn

Sài Gòn: Trên 40 năm BÚN GẠO CÁ TÔM người Hoa q.10, Nước lèo ngọt thanh, Hoành thánh cũng ngon luôn

222 Nguyễn Tiểu La quận 10
6 giờ sáng tới 12 giờ trưa

#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *