Sài Gòn: Trên 40 năm Cơm GÀ DA VÀNG BÉO THỊT THƠM NGON Thiên Thiên quận 11, Heo quay giòn rụm

Sài Gòn: Trên 40 năm Cơm GÀ DA VÀNG BÉO THỊT THƠM NGON Thiên Thiên quận 11, Heo quay giòn rụm

Trên 1,000 video Ẩm thực Sài Gòn Chợ Lớn
Video:

#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *