Sài Gòn, Xóm Đất quận 11: Đậm đà Thơm ngon MÌ BÒ ĐÀI LOAN chỉ 35k – Mùa hoa kèn vàng rực quận 1

Sài Gòn, Xóm Đất quận 11: Đậm đà Thơm ngon MÌ BÒ ĐÀI LOAN chỉ 35k – Mùa hoa kèn vàng rực quận 1

Mì bò Đài Loan
Góc đường Xóm Đất và Thái Phiên quận 11
6 giờ 30 sáng tới 9 giờ tối
Điện thoại: 028 6686 6282

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *