Sri Lanka: Nhộn nhịp Cảng cá Tangalle, Chợ quê VẠN NỤ CƯỜI, HÀM RỒNG phun cột nước biển cao 30m!

Sri Lanka: Nhộn nhịp Cảng cá Tangalle, Chợ quê VẠN NỤ CƯỜI, Hàm rồng phun cột nước biển cao 30m!

Toàn bộ video về Đảo ngọc Phật quốc Sri Lanka

#srilanka
#tungthanhlyvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *