THUYỀN NHÂN VIỆT NAM 21.6.2023: Xót xa những ngôi mộ tập thể ở Malaysia, Trại tị nạn pulau Besar #2

THUYỀN NHÂN VIỆT NAM 21.6.2023: Xót xa những ngôi mộ tập thể ở Malaysia, Trại tị nạn pulau Besar #2

Video ngày mai 23.6.2023: Trại tị nạn Sungai Besi, Kuala Lumpur

Hơn 1,000 video về Ẩm thực Sài Gòn, Chợ Lớn
Video –

1/ Toàn bộ video Malaysia du ký:

2/ Thái Lan du ký

3/ Lào du ký

4/ Sri Lanka du ký

5/ Campuchia du ký

6/ Du lịch Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *