THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: Sungai Besi, trại tị nạn cuối cùng ở Kuala Lumpur, Malaysia 22.6.2023

THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: Sungai Besi, trại tị nạn cuối cùng ở Kuala Lumpur, Malaysia 22.6.2023

Hơn 1,000 video về Ẩm thực Sài Gòn, Chợ Lớn
Video –

1/ Toàn bộ video Malaysia du ký:

2/ Thái Lan du ký

3/ Lào du ký

4/ Sri Lanka du ký

5/ Campuchia du ký

6/ Du lịch Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *