TÔ BÚN RIÊU MẮC NHẤT Sài Gòn nhưng thất vọng nhất mình từng ăn: Cái tô mẻ như tô cái bang, 72k!

TÔ BÚN RIÊU MẮC NHẤT Sài Gòn nhưng thất vọng nhất mình từng ăn: Cái tô mẻ như tô cái bang, 72k!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *