Trực tiếp SÀI GÒN TỐI 13.7.2023: MƯA RẤT LỚN,GIÓ THỔI VÙ VÙ, CÂY ĐỔ NGÃ

Trực tiếp SÀI GÒN TỐI 13.7.2023: MƯA RẤT LỚN,GIÓ THỔI VÙ VÙ, CÂY ĐỔ NGÃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *