Trùng Sơn Cổ Tự | Ngôi Chùa Đẹp Tại Ninh Thuận Gắn Liền Với Di Tích Hòn Đá Trấn Quỷ

0
6

Giải Mã Bí Ẩn Về Giai Thoại Trấn Yểm Đá Mặt Quỷ Tại Quê Hương Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
**Đây là video khám phá về di tích hòn đá dao tại Phan Rang-Ninh Thuận,trong video có sưu tầm lời kể của những bậc cao niên tại Ninh Hải Ninh Thuận,hoàn toàn không nhầm mục đích truyền bá mê tín dị đoan.có gì sai sót mong khán giả góp ý chân thành
#nhatkydulich #khampha #ditichhondadao

LEAVE A REPLY