XUYÊN VIỆT 2023 | Ngày Thứ 4 Vượt Đèo Ngang Thăm Di Tích Lịch Sử Hoành Sơn Quan

0
6

XUYÊN VIỆT 2023 | Ngày Thứ 4 Vượt Đèo Ngang Thăm Di Tích Lịch Sử Hoành Sơn Quan
Hành Trình ngày 4:
Quảng trị – Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An 310 km
Nghỉ đêm tại TP.Vinh
#nhatkydulich #xuyenviet #dulich

LEAVE A REPLY